Teknisk Komité Kjøring (TKK)

Teknisk komité kjøring (TKK) skal ivareta kurs og utdanning av teknisk personell i forhold til de krav og behov det er, samt behandle spørsmål om dømming, dommergjerninger og banebygging innenfor kjøresporten. Les mer om komiteens arbeidsoppgaver i mandatet deres.

Eventuelle henvendelser sendes til: tkk.nryf@gmail.com