Sprangdommerkomiteen (SDK)

Sprangdommerkomiteen (SDK) skal ivareta kurs og utdanning av teknisk personell i forhold til de krav og behov det er, samt behandle spørsmål om dømming og dommergjerninger innenfor sprangsporten. Les mer om komiteens arbeidsoppgaver i mandatet deres. dds

Eventuelle henvendelser sendes til: sdk.nryf@gmail.com

Medlemmer av SDK

Gunn Eva Killingberg

Leder

90137657valumhest@gmail.com

Lotti Løvhaug

Medlem

98063581lotti@torp-gard.no

Carsten Andre Sørlie

Medlem

97086010carsten.andre.sorlie@gmail.com

Roy Egil Hongset

Medlem

41495652roy.hongset@outlook.com