Sprangdommerkomiteen (SDK)

Sprangdommerkomiteen (SDK) skal ivareta kurs og utdanning av teknisk personell i forhold til de krav og behov det er, samt behandle spørsmål om dømming og dommergjerninger innenfor sprangsporten. Les mer om komiteens arbeidsoppgaver i mandatet deres.

Eventuelle henvendelser sendes til: sdk.nryf@gmail.com

Medlemmer av SDK