Sportsutvalg (SU-MG)

Sportsutvalgene (SU) er NRYFs faginstans overfor utøvere, teknisk fagpersonell og skal for øvrig ivareta utvikling og styring av sin gren, avgrenset mot landslagsledelsens ansvarsområde. SU skal ivareta god informasjon og kommunikasjon med de aktive, og for øvrig bidra til å skape et godt miljø.

Felles e-post: su.mountedgames@gmail.com

SU-MG

Dersom du ønsker du å se referater fra tidligere år, ta kontakt med administrasjonen i NRYF.