Sprangstildommerkomiteen (SSDK)

Sprangstildommerkomiteen (SSDK) skal ivareta kurs og utdanning av teknisk personell i forhold til de krav og behov det er, samt behandle spørsmål om dømming og dommergjerninger vedrørende sprangstilklasser innenfor sprangsporten. Les mer om komiteens arbeidsoppgaver i mandatet deres.