Komiteer og utvalg

Norges Rytterforbund har både tingvalgte komiteer og utvalg, og noen faste oppnevne komiteer og utvalg.

De tingvalgte komiteene og utvalgene blir valgt på Ryttertinget som avholdes annenhvert år. De øvrige faste komiteene og utvalgene oppnevnes av Forbundsstyret, med unntak av komité for teknisk personell, som oppnevnes av sportsutvalgene.