Valgkomité

Valgkomiteen velges på Ryttertinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret (FS), og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget.

Valgkomité

Leder

Unni Henriksbø

Vestre Bærum Rideklubb

Medlem

Eivind Kjuus

Holmestrand og Omegn Rideklubb

Medlem

Tormod Bakke Johnsen

Halden Rideklubb

Vara

Laila Nemeth

Indre Haugaland Ryttersportsklubb