Teknisk komité

Teknisk komité (TK) er Norges Rytterforbunds (NRYF) faglige instans for reglementssaker og utgjør bindeleddet mellom reglement og sport.

TK består av reglementsutvalget (TKr), lederne av sportsutvalgene og lederen av stewardkomiteen. TK møtes minst én gang årlig for å diskutere reglementsspørsmål og fastsette reglementsendringer for det kommende året for spørsmål som gjelder KR I eller går på tvers av grenene.

Teknisk komité reglement (TKr)

Teknisk Komité reglement (TKr) er vårt reglementsutvalg. Leder av TKr er også leder av TK. De er delegert myndighet av forbundsstyret og behandler blant annet saker vedrørende reglementet, protester, meldinger om reglementsbrudd og anker over avgjørelser av protester og andre vedtak fattet av overdommer eller dommer i forbindelse med stevne.

Teknisk komité reglement (TKr)
LederTorunn KnævelsrudE-post
MedlemIvar Alme
MedlemNasrin Håkonsen
MedlemHarald Farbrot
JuristHege Eeg

Dispensasjonssøknader

Teknisk komité reglement (TKr) er NRYFs organ for behandling av dispensasjonssøknader. Noen forhold som gjelder dommere, håndteres av den aktuelle dommerkomité.

Behandling av dispensasjonssøknader er nærmere beskrevet i Generelt Konkurransereglement (KR I) Tillegg 6.

Protester, meldinger om reglementsbrudd og anker

TKr behandler også protester som ikke kan leveres på stevneplassen, meldinger om reglementsbrudd og anker over vedtak fattet av OD.

Behandling av slike saker er nærmere beskrevet i Generelt Konkurransereglement (KRI) Tillegg 9 og 10.

Saken sendes til NRYFs administrasjon, helst som e-post til nryf@rytter.no. Administrasjonen oversender saken til riktig instans.

Det er viktig at saken følges av alle de opplysningene TKr trenger for å kunne ta stilling til og besvare saken. Ryttere og hester må identifiseres med fullt navn og lisensnummer. Postadresse og e-mailadresse er nødvendig, og telefonnummer er nyttig.

Offentliggjøring av vedtak og sanksjoner

Oversikt over årets vedtak og sanksjoner tatt/gitt av TKr, Ankeutvalg, komiteer/utvalg for teknisk personell, overdommer og dommer som skal offentliggjøres i tråd med KR I.

DatoGrenFunksjon/rolleBrudd på KR (§)HandlingSanksjonSanksjonstid/ beløpIlagt av
04.03.23SprangRytter174Avstraffelse og ukorrekt håndtering av hestSkriftlig irettesettelseOverdommer
19.03.23SprangRytter174Avstraffelse og ukorrekt håndtering av hestSkriftlig irettesettelseOverdommer
23.04.23SprangAnsvarlig person174Avstraffelse og ukorrekt håndtering av hest utført av mindreårig rytterSkriftlig irettesettelseDommer
04.06.23KjøringRytter174Avstraffelse og ukorrekt håndtering av hestSkriftlig irettesettelseOverdommer
23.06.23DressurRytter174Avstraffelse og ukorrekt håndtering av hest utført av annen person enn rytterSkriftlig irettesettelseOverdommer
09.08.23SprangRytter174Avstraffelse og ukorrekt håndtering av hestSkriftlig irettesettelseDommer
13.08.23SprangRytter174Avstraffelse og ukorrekt håndtering av hestSkriftlig irettesettelseDommer
20.08.23SprangRytter174 og 175Avstraffelse og ukorrekt håndtering av hest og utilbørlig opptredenUtestengelse3 mnd.Overdommer
26.08.23Feltritt (Sprangprøven)Ansvarlig person174Avstraffelse og ukorrekt håndtering av hest utført av mindreårig rytterSkriftlig irettesettelseDommer