Offentliggjøring av vedtak og sanksjoner 2023

Her finner du oversikt over vedtak og sanksjoner tatt/gitt av TKr, Ankeutvalg, komiteer/utvalg for teknisk personell, overdommer og dommer i 2023.

Dato

Gren

Funksjon/rolle

Brudd på KR (§)

Handling

Sanksjon

Sanksjonstid/ beløp

Ilagt av

04.03.23

Sprang

Rytter

174

Avstraffelse og ukorrekt håndtering av hest

Skriftlig irettesettelse

Overdommer

19.03.23

Sprang

Rytter

174

Avstraffelse og ukorrekt håndtering av hest

Skriftlig irettesettelse

Overdommer

23.04.23

Sprang

Rytter

174

Avstraffelse og ukorrekt håndtering av hest

Skriftlig irettesettelse

Dommer

04.06.23

Kjøring

Rytter

174

Avstraffelse og ukorrekt håndtering av hest

Skriftlig irettesettelse

Overdommer

23.06.23

Dressur

Rytter

174

Avstraffelse og ukorrekt håndtering av hest utført av annen person enn rytter

Skriftlig irettesettelse

Overdommer

09.08.23

Sprang

Rytter

174

Avstraffelse og ukorrekt håndtering av hest

Skriftlig irettesettelse

Dommer

13.08.23

Sprang

Rytter

174

Avstraffelse og ukorrekt håndtering av hest

Skriftlig irettesettelse

Dommer

20.08.23

Sprang

Rytter

174 og 175

Avstraffelse og ukorrekt håndtering av hest og utilbørlig opptreden

Utestengelse

3 mnd.

Overdommer

26.08.23

Feltritt (Sprangprøven)

Rytter

174

Avstraffelse og ukorrekt håndtering av hest

Skriftlig irettesettelse

Dommer

02.09.23

Sprang

Hesteeier

175

Utilbørlig opptreden

Skriftlig irettesettelse

Overdommer

16.09.23

Sprang

Rytter

174

Avstraffelse og ukorrekt håndtering av hest

Skriftlig irettesettelse

Dommer

05.11.23

Sprang

Rytter

174

Avstraffelse og ukorrekt håndtering av hest

Skriftlig irettesettelse

Dommer

17.11.23

Sprang

Rytter

174

Avstraffelse og ukorrekt håndtering av hest

Skriftlig irettesettelse

Dommer