Ankeutvalg

Ankeutvalget består av leder og 2-4 medlemmer og 1-2 varamedlemmer, oppnevnt av Ryttertinget etter innstilling fra Valgkomiteen.

Ankeutvalget – Mandat for Ankeutvalget

Leder

Tom Rune Lian

Bærum Rideklubb

Medlem

Tonje Mariero

Skogan Rideklubb

Medlem

Arnt Ove Bjerkaas

Kristiansund og Frei Hestesportsklubb

Medlem

Lill Svele

Jarlsberg og Melsom Rideklubb

Vara

Eivind Davik

Nordvest Hestesportklubb