Lovkomité

Lovkomiteen består av leder og 3 medlemmer, oppnevnt av Ryttertinget etter innstilling fra Valgkomiteen.

Lovkomité – Mandat for Lovkomiteen
Leder

Roy Hongset

Sylling RideklubbE-post
MedlemMaria HouskenKolnes RytterklubbE-post
MedlemMaria LehmannHalden Rideklubb E-post
MedlemHarald FarbrotSkedsmo RideklubbE-post