Lovkomité

Lovkomiteen består av leder og 3 medlemmer, oppnevnt av Ryttertinget etter innstilling fra Valgkomiteen.

Lovkomité – Mandat for Lovkomiteen

Leder

Roy Hongset

Sylling Rideklubb

Medlem

Maria Lehmann

Halden Rideklubb

Medlem

Harald Farbrot

Skedsmo Rideklubb

Medlem

Nina von Hirsch

Tanum Rideklubb