Sportsutvalgene

Sportsutvalgene(SU) er Norges Rytterforbunds faglige instans i sportsfaglige spørsmål innenfor de respektive grener. NRYFs sportsavdeling tiltrer møtene i SU.

SU oppnevnes av Forbundsstyret (FS) etter innstilling fra SU eller andre, og
er ansvarlig overfor FS. I SU bør områdene toppidrett, bredde, teknisk personell, trener og administrasjon være dekket av medlemmenes kompetanse.

SU bestemmer selv om de skal ha undergrupper. Mandat for undergrupper godkjennes av administrasjonen i NRYF.

SU er NRYFs faginstans overfor utøvere, teknisk fagpersonell og skal for øvrig ivareta utvikling og styring av sin gren, avgrenset mot landslagsledelsens ansvarsområde. SU skal ivareta god informasjon og kommunikasjon med de aktive, og for øvrig bidra til å skape et godt miljø.

Laster annonse...