Sportsutvalg Sprang (SU-S)

Sportsutvalgene (SU) er NRYFs faginstans overfor utøvere, teknisk fagpersonell og skal for øvrig ivareta utvikling og styring av sin gren, avgrenset mot landslagsledelsens ansvarsområde. SU skal ivareta god informasjon og kommunikasjon med de aktive, og for øvrig bidra til å skape et godt miljø. ..

Kjersti Fotland

Leder, Reglement, teknisk personell og unghest

992 09 930kjersti.fotland@bartec-technor.no

Thea K. Backe Jansen

Stevnestruktur

957 01 440thea.backe@backe.no

Line Brusletto

Bredde

930 55 266line@hrrk.no

Stein Endresen

Unghest/Terminliste/Stevneinvitasjoner

908 76 860post@stallbergan.no

Cathrine Bjordal Tholo

Bredde og unghest

974 06 028cathrinebtholo@hotmail.com

NRYF administrasjon

Ingrid Dokmo

Sportskoordinator

+47 951 63 820ingrid@rytter.no

Siri Evjen

Terminliste, cup'er og statutter

+47 908 68 300siri.evjen@rytter.no

Møtereferater 2024

Referat SU-S møte 11. mars 2024- Oppfølging av saker

Møtereferater 2023

Møtereferat 11. desember 2023- Gjennomgang av reglementsinnspill og utnevning av komiteer
Møtereferat 30. oktober- Oppfølgingssaker
Møtereferat 9. oktober- Gjennomgang av L/E-stevne
Møtereferat 18. september 2023- Gjennomgang av statuttene for alle mesterskapene
Møereferat 4. september 2023- Gjennomgang cuper, paragraf 236.1
Møtereferat 12. juni 2023- Landslag, stevnestruktur, pay&jump, bedømmingsformer
Møtereferat 24. april 2023- Oppfølging av tidligere saker, cup'er, pay and jump, planlegging fysisk møte
Møterefererat 27. februar 2023- Oppfølging tidligere saker, cuper
Møtereferat 20. januar 2023- Arbeidsoppgaver, møteplan, Norgesserien, unghest, stevnerapporter, årshjul

Møtereferat 2022

Møtereferat 31. oktober 2022- Oppfølging tidligere saker
Møtereferat 19. september 2022- Cup'er, Norgesserie, NM, rekruttering, Landsmesterskap, annet
Møtereferat 2. juni 2022- Cup'er, FEI endring, orientering.
Møtereferat 14, mars 2022- Sprangkonferanse, annet
Møtereferat 24.januar 2022- Terminliste, sprangkonferanse, annet

Møtereferat 2021

Møtereferat 14.desember 2021- FEI regelendringer 2022, Konferanse/trenermøte 2022
Møtereferat 18.oktober 2021- Innspill KR II, Cuper, Arrangørkonferansen
Møtereferat 18.august 2021- Lag NM ponni, info om mesterskap fra lagledere,
Møtereferat 21.juni 2021- Gjennomgang med stewardkomite, Cuper, KM, Bredde
Møtereferat 31.mai 2021- KOHS, Norgesserien, D stevne klasser
Møtereferat 16.april 2021- Drammen spring tour, terminliste/Norgesserien
Møtereferat 26.mars 2021- Koronasituasjon/Terminliste, KOHS
Møtereferat 22.februar 2021- Koronastituasjon, terminliste/Norgesserien
Møtereferat 11.januar 2021- Oppsummering 2020, KR II 2021, Arbeidsfordeling SUS

Møtereferat 2020

Møtereferat 14.desember 2020- Regionalsamlinger 2021, målsetting 2021, møtedatoer 2021
Møtereferat 16.november 2020- Norgesserien 2021, Info terminliste, Elitestevner 2021
Møtereferat 19.oktober 2020- Endringer KR II 2021, Cuper 2021, Arrangørkonferanse
Møtereferat 31.august 2020- Kommunikasjon, Innspill saker til KR I
Møtereferat 3.august 2020- Kingsrød Grand prix cup, intern kommunikasjon
Møtereferat 29.juni 2020- Info fra Kjell Myhre om Tippemidler, KOHS, Avd B Unghest
Møtereferat 15.juni 2020- Stevneinvitasjon, meeting lavere klasser, arbeidsoppgaver SUS
Møtereferat 11.mai 2020- Rekrutering, Norgesserien, Terminliste
Møtereferat 9.mars 2020- Gjennomgang KR II 2020, Barneidrett, møtedatoer
Møtereferat 27.januar 2020- Sprang awards, Møte unghest, møte banebyggerkomiten

Ønskes møtereferater fra tidligere år ber vi deg ta kontakt med administrasjonen.