Sportsutvalg Sprang (SU-S)

Sportsutvalgene (SU) er NRYFs faginstans overfor utøvere, teknisk fagpersonell og skal for øvrig ivareta utvikling og styring av sin gren, avgrenset mot landslagsledelsens ansvarsområde. SU skal ivareta god informasjon og kommunikasjon med de aktive, og for øvrig bidra til å skape et godt miljø. ..

(SU-S)

Møtereferater 2023

Møtereferat 2022

Møtereferat 2021

Møtereferat 2020

Ønskes møtereferater fra tidligere år ber vi deg ta kontakt med administrasjonen.