Sportsutvalg Distanse (SU-Di)

Sportsutvalgene (SU) er NRYFs faginstans overfor utøvere, teknisk fagpersonell og skal for øvrig ivareta utvikling og styring av sin gren, avgrenset mot landslagsledelsens ansvarsområde. SU skal ivareta god informasjon og kommunikasjon med de aktive, og for øvrig bidra til å skape et godt miljø.

SU oppnevnes av Forbundsstyret (FS) etter innstilling fra SU eller andre, og er ansvarlig overfor FS. Nye SU-medlemmer oppnevnes for to år av gangen, sittende SU-medlemmer oppnevnes for ett år av gangen; alle med mulighet for forlengelse. FS oppnevner leder av SU. I SU bør områdene toppidrett, bredde, teknisk personell, trener og administrasjon være dekket av medlemmenes kompetanse. Kjønnsbalansen, jf NIFs lov, må ivaretas så lang som mulig.

Sportsutvalg Distanse

 • Hildegunn SU Di

  Hildegunn Skulstad

  Leder, medlem i DiDK
  Budsjett
  Økonomi

  Phone911 09 362

 • Ronny Stokmo

  NRYFstevne
  Godkjenning av stevneinvitasjoner
  Påmelding til og godkjenning av resultater fra utenlandske og CEI ritt

  Phone954 38 508

 • Kari 245x300

  Kari Eiesland

  Leder junior- og seniorgruppe (satsning/elite) landslag

  Phone901 88 802

 • Hege SUDI

  Hege Kilen Aasdokken

  Bredde og rekruttering
  Indianercup
  Administrativt og statistikk

  Phone997 34 254

Referater

Sportsutvalgene (SU) er NRYFs faginstans overfor utøvere, teknisk fagpersonell og skal for øvrig ivareta utvikling og styring av sin gren, avgrenset mot landslagsledelsens ansvarsområde. SU skal ivareta god informasjon og kommunikasjon med de aktive, og for øvrig bidra til å skape et godt miljø.

Dersom du ønsker du å se referater fra tidligere år, ta kontakt med administrasjonen.