Sportsutvalg Distanse (SU-Di)

Sportsutvalgene (SU) er NRYFs faginstans overfor utøvere, teknisk fagpersonell og skal for øvrig ivareta utvikling og styring av sin gren, avgrenset mot landslagsledelsens ansvarsområde. SU skal ivareta god informasjon og kommunikasjon med de aktive, og for øvrig bidra til å skape et godt miljø.

SU oppnevnes av Forbundsstyret (FS) etter innstilling fra SU eller andre, og er ansvarlig overfor FS. Nye SU-medlemmer oppnevnes for to år av gangen, sittende SU-medlemmer oppnevnes for ett år av gangen; alle med mulighet for forlengelse. FS oppnevner leder av SU. I SU bør områdene toppidrett, bredde, teknisk personell, trener og administrasjon være dekket av medlemmenes kompetanse. Kjønnsbalansen, jf NIFs lov, må ivaretas så lang som mulig.

Sportsutvalg Distanse

 • SUDI Hildegunn

  Hildegunn Skulstad

  Leder, medlem i DiDK
  Budsjett
  Økonomi

  Phone911 09 362

 • SUDI Ronny

  Ronny Stokmo

  NRYFstevne
  Godkjenning av stevneinvitasjoner
  Påmelding til og godkjenning av resultater fra utenlandske og CEI ritt

  Phone954 38 508

 • SUDI Kari

  Kari Eiesland

  Leder junior- og seniorgruppe (satsning/elite) landslag

  Phone901 88 802

 • Distanse ida marie

  Ida Marie Eriksen

  Bredde og rekruttering
  Cuper
  Statistikk
  Referent

Referater

Sportsutvalgene (SU) er NRYFs faginstans overfor utøvere, teknisk fagpersonell og skal for øvrig ivareta utvikling og styring av sin gren, avgrenset mot landslagsledelsens ansvarsområde. SU skal ivareta god informasjon og kommunikasjon med de aktive, og for øvrig bidra til å skape et godt miljø.

Dersom du ønsker du å se referater fra tidligere år, ta kontakt med administrasjonen.