Sportsutvalg Distanse (SU-Di)

Sportsutvalgene (SU) er NRYFs faginstans overfor utøvere, teknisk fagpersonell og skal for øvrig ivareta utvikling og styring av sin gren, avgrenset mot landslagsledelsens ansvarsområde. SU skal ivareta god informasjon og kommunikasjon med de aktive, og for øvrig bidra til å skape et godt miljø.

SU oppnevnes av Forbundsstyret (FS) etter innstilling fra SU eller andre, og er ansvarlig overfor FS. Nye SU-medlemmer oppnevnes for to år av gangen, sittende SU-medlemmer oppnevnes for ett år av gangen; alle med mulighet for forlengelse. FS oppnevner leder av SU. I SU bør områdene toppidrett, bredde, teknisk personell, trener og administrasjon være dekket av medlemmenes kompetanse. Kjønnsbalansen, jf NIFs lov, må ivaretas så lang som mulig.

Sportsutvalg Distanse

Kine Sesilie Iversen

Leder

+47 46632403kine@gu-di.no

Ronny Stokmo

NRYFstevne Godkjenning av stevneinvitasjoner Påmelding til og godkjenning av resultater fra utenlandske og CEI ritt

954 38 508ronny@gu-di.no

Ida Marie Eriksen

Bredde og rekruttering Cuper Statistikk SoMe Referent

idamarie@gu-di.no

Astrid Dragset

Leder juniorgruppe satsning/elite/landslag

+4747015127astrid@gu-di.no

Glenn-Tore Finstad

Leder seniorgruppe satsning/elite/landslag

+47 45515774glenn@gu-di.no

Arild Neset

Junior- og seniorgruppe satsning/elite/landslag

+47 91536432arild@gu-di.no

NRYFs kontaktperson distanse

Ingvild Lillefjære

Sportskoordinator

+4791183325ingvild@rytter.no

Referater

Referater fra møter i Sportsutvalget finner du her. Dette vil oppdateres fortløpende.

Dersom du ønsker du å se referater fra tidligere år, ta kontakt med administrasjonen.