Sportsutvalg dressur (SU-D)

Sportsutvalgene (SU) er Norges Rytterforbunds faginstans i sportsfaglige spørsmål innenfor de respektive grener.

Sportsutvalg dressur (SU-D) er NRYFs faginstans overfor utøvere, arrangører og teknisk personell og skal ivareta utvikling og styring av grenen dressur, i tett samarbeid med administrasjonen i NRYF. Sportsutvalget skal bidra til god informasjon og kommunikasjon.

Sportsutvalg dressur (SU-D)

NRYFs kontaktperson dressur