Sportsutvalg dressur (SU-D)

Sportsutvalgene (SU) er Norges Rytterforbunds faginstans i sportsfaglige spørsmål innenfor de respektive grener.

Sportsutvalg dressur (SU-D) er NRYFs faginstans overfor utøvere, arrangører og teknisk personell og skal ivareta utvikling og styring av grenen dressur, i tett samarbeid med administrasjonen i NRYF. Sportsutvalget skal bidra til god informasjon og kommunikasjon.

Sportsutvalg dressur (SU-D)

Unni Henriksbø

Leder

95216180uhenriksbo@gmail.com

Arne Espen Dillan

Arrangørkontakt Stevnegodkjenning

91839989aedillan@gmail.com

Elizabeth Farbrot

Rekruttering/bredde/samlinger

90 86 61 80eliza.f@online.no

Julie Klovholt Leonardsen

Rekruttering/bredde/samlinger Midt-/Nord-Norge Stevnegodkjenninger

98417297julie.leonardsen@ntnu.no

Frøydis Wardenær

Rekruttering/bredde/samlinger Østlandet/Viken

94895902froydisoggullungene@gmail.com

NRYFs kontaktperson dressur

Rebekka Kaagaard

Sportskoordinator

91523027rebekka@rytter.no