Sportsutvalg Kjøring (SU-K)

Sportsutvalgene (SU) er NRYFs faginstans overfor utøvere, teknisk fagpersonell og skal for øvrig ivareta utvikling og styring av sin gren, avgrenset mot landslagsledelsens ansvarsområde.
SU skal ivareta god informasjon og kommunikasjon med de aktive, og for øvrig bidra til å skape et godt miljø.

Sportsutvalget Kjøring skal kontaktes på mail: suk.nryf@gmail.com

SU-K

Elisabeth Anderssen

Leder, terminliste og stevneinvitasjoner

93083353elan@habo.com

Kristine Steine Sund

Bredde og rekruttering, reglement

41442640kristinessund@hotmail.com

Linda B Thomsen

Stevneinvitasjoner

lindtho@start.no

Olav Parken

Anleggsutvikling, materiell og nventarliste

90887103oparken@hotmail.com

Møtereferater

Møtereferat 01/2024- Grenkonferansen, terminlisten 2024
Møtereferat 02/2024- Handlingsplan, evaluering grenkonferansen, Terminliste 2024