Sportsutvalg Kjøring (SU-K)

Sportsutvalgene (SU) er NRYFs faginstans overfor utøvere, teknisk fagpersonell og skal for øvrig ivareta utvikling og styring av sin gren, avgrenset mot landslagsledelsens ansvarsområde.
SU skal ivareta god informasjon og kommunikasjon med de aktive, og for øvrig bidra til å skape et godt miljø.

Sportsutvalget Kjøring skal kontaktes på mail: suk.nryf@gmail.com

SU-K

Elin Westrum Hilling

Leder

92484084ehilling76@gmail.com

Kristine Steine Sund

Bredde og rekruttering

41442640kristinessund@hotmail.com

Linda B Thomsen

Stevneinvitasjoner

lindtho@start.no

Joakim Lund Støen

Reglement

45117000joakim@jlstoen.no

Elisabeth Anderssen

Terminliste og stevneinvitasjoner

93083353elan@habo.com

Møtereferater 2023