Sportsutvalg Kjøring (SU-K)

Sportsutvalgene (SU) er NRYFs faginstans overfor utøvere, teknisk fagpersonell og skal for øvrig ivareta utvikling og styring av sin gren, avgrenset mot landslagsledelsens ansvarsområde.
SU skal ivareta god informasjon og kommunikasjon med de aktive, og for øvrig bidra til å skape et godt miljø.

Sportsutvalget Kjøring skal kontaktes på mail: suk.nryf@gmail.com

SU-K

Referater