Anleggsutvalget

NRYFs anleggsutvalg (ANLU) består av representant fra Forbundsstyret de regionale anleggsveiledere. ANLU er et forbundsoppnevnt utvalg som har til formål å drive kompetansebygging og erfaringsutveksling knyttet til anlegg.