Kontrollutvalg

Kontrollutvalget skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12. Kontrollutvalget plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser.

Kontrollkomité

Leder

Ingvild Våg

Gustur Islandshestlag

Medlem

Merethe Buer

Halden Rideklubb

Medlem

Hallgeir Oftedal

Kristiansand Ryttersportsklubb

Vara

Harald Gulliksen

Ålesund Rideklubb

Vara

Iril Helen Ulvøen

Moldegaard Ryttersportsklubb