Dressurprogram

På denne siden finner du de til enhver tid gjeldende dressurprogram i grenene dressur, para, feltritt og kjøring. Dressurprogrammene for spesialdressuren finner du i menyen over, sortert på klassenivå. Dressurprogrammene for øvrige grener finner du i menypunktene lenger ned på siden.

Det er gjort mye for å unngå feil i programmene, men dersom du allikevel skulle oppdage noe du mener er feil, vennligst meld inn dette til administrasjonen nryf@rytter.no