Dressurprogram & protokoller

Vedlegg dressurprogram

Protokoll for presisjon kjøring

Hinderprotokoll maraton

Nivå

Program liten bane
(minst 20x40m)

Program for stor bane
(40x80/100m)

Utdanning

Lett

Middels

Vanskelig B enspent


Vanskelig B flerspent

Vanskelig A enspent

Vanskelig A flerspent

Para

Kür

FEI program som kun skal brukes i spesielle tilfeller avklart med SU-K

Young driver Middels

Uttak ponni Nordisk 2021