Unghestklasser dressur

Det skal bare brukes programmer som er spesielt beregnet for unghester i den aktuelle alderskategori.