Engelsk versjon

Enkelte av våre arrangører har tilkjennegitt at de har behov for/ønsker å benytte utenlandske dommere på nasjonale stevner. For å imøtekomme dette behovet, har vi nå utvalgte dressurprogram tilgjengelig i engelsk versjon.

Utvelgelsen av programmene er basert på resultatet av en kartlegging av reelt behov blant våre arrangører gjennomført i april 2022.

MERK: Alle programmene nedenfor har blitt oppdatert i 2023

NRYF MC Ponies

FEI Ponies (Level: MC)

NRYF MB

FEI Juniors (Level: MB)

NRYF MA

FEI Young riders (Level: MA)

NRYF VB

Intermediaire I FEI (Level: VB)

FEI Intermediaire A/B/II (Level: VA-nivå A)

FEI Grand Prix (Level: VA-nivå B)

FEI Young Horses

FEI Children (Level: LB - MC)