Engelsk versjon

Enkelte av våre arrangører har tilkjennegitt at de har behov for/ønsker å benytte utenlandske dommere på nasjonale stevner. For å imøtekomme dette behovet, har vi nå utvalgte dressurprogram tilgjengelig i engelsk versjon.

Utvelgelsen av programmene er basert på resultatet av en kartlegging av reelt behov blant våre arrangører gjennomført i april 2022.

MERK: Alle programmene nedenfor har blitt oppdatert i 2023