Lette klasser dressur

Programmene i de lette klasser inneholder øvelser som skal teste de mest grunnleggende ferdighetene hos hest og rytter. På laveste nivå gjelder det holdt, enkle veier i de tre gangartene, og overganger mellom dem. Etter hvert kommer øvelser som rygging, sjenkelvikning, kontragalopp og bakdelsvending. Kombinasjonene av øvelsene øker kravet til ferdigheter opp gjennom nivåene av lette klasser.

De lette klassene består av 4 nivåer (LD, LC, LB og LA) og omfatter:

NRYFs programmer LD-LA, FEIs innledende mesterskapsprogram for children (LB) og FEIs mesterskapsprogram for children (LA). Children-programmene er samlet i en egen fane.

NRYF LD-LC

LC:1 NRYF- 2017/22
LC:2 NRYF- 2017/22
LC:3 NRYF- 2017/23 - Gyldig fra 06.03.2023

NRYF LB

LB:1 NRYF- 2017/22
LB:2 NRYF- 2017/22
LB:3 NRYF- 2017/22
LB:4 NRYF- 2017/23 - gyldig fra 06.04.2023
LB:5 NRYF- 2017/22

NRYF LA

LA:0 NRYF- 2009/22
LA:1 NRYF- 20017/22
LA:2 NRYF- 2015/22
LA:3 NRYF- 2009/23 - Gyldig fra 06.03.2023
LA:4 NRYF- 2013/22
LA:5 NRYF- 2013/22