VA dressur

VA-nivå A skal forberede hesten til Grand Prix. Programmene inneholder vanskelige øvelser som direkte changementserier og passage og piaff med overganger.

VA-nivå B viser den høyeste grad av den klassiske ridekunst. Hestens samling, selvbæring, løsgjorthet og bydning skal være fullt utviklet og komme til uttrykk i alle gangarter, tempi og øvelser. Overgangene spiller en sentral og viktig rolle, spesielt i Grand Prix Special, og det stilles høye krav til å beherske øvelsene teknisk.

Vanskelig A deles i to nivå:
a) Intermediaire A, Intermediaire B og Intermediaire II
b) Grand Prix U25, Grand Prix og Grand Prix Special

VA - nivå A

Intermediaire B FEI- 2015/22 (oppdatert 11.03.2022)

VA - nivå B