Nyhetsarkiv feltritt

Feltritt vannhinder nbc 2015
22.05.2023

Kompetanseheving for alle Feltbanebyggere og TD'er

Sportsutvalg feltritt inviterer til praktisk workshop for alle feltbanebyggere og TD'er på Flatner terrengbane søndag 18. juni.

Grunnkurstekniskpersonell
12.05.2023

Nå lanseres e-kurset ''Grunnkurs Teknisk Personell''

NRYFs Generelle konkurransereglement KR I omfatter alle grener, og med et digitalt kurs som er felles for alle som ønsker å bli teknisk personell, sikrer man en helhetlig og lik opplæring i dette reglementet på tvers av grener og autorisasjon. Nå er dette digitale grunnkurset ferdig og klart til å tas i bruk.

Feltrittstemning
11.04.2023

Endring i premieutbetaling i Knøttecup og BEST Cup

I 2023 vil det på bakgrunn av behovet for å prioritere andre rekrutteringstiltak skje en endring av tildeling av midler til knøttecupen, hvilket får følger for premieutbetalingen. For BEST Cup pågår det en søken etter ny sponsor for å kunne opprettholde dagens premieordning.

Feltritt hvit ponni
31.03.2023

Regionalsamlinger Feltritt 2023

Sportsutvalget i Feltritt tilbyr flere regionale samlinger i 2023. Disse samlingene er for unge ryttere som ønsker en introduksjon til feltrittsporten, samt ryttere som allerede har noe erfaring.

Paragraf 1
10.03.2023

Reglementsendringer 2023

Reglementet er oppdatert og nytt reglement er gyldig fra 06 mars 2023. Noen av de viktigste endringene finner du kortfattet her.

NM premie stemning 4341
01.03.2023

Endringer i terminlisten 2023

Arrangører av NM, lag-NM, BEST-cup og Breeders er klart. Oppdatert teminliste finner du til enhver tid på NRYFstevne.

Feltritt
20.02.2023

Rekrutteringssamling feltritt 11-12 mars

Norges Rytterforbund v/sportsutvalg feltritt inviterer til observasjonssamling for ponni-, junior- og unge ryttere som har en ambisjon og et realistisk mål om en toppidrettssatsning på sikt.

NBC Andrea Loseth Moheim Annaharvey Springbok 5 of 6
29.01.2023

Velkommen til Grenkonferanse Feltritt

NRYF og Sportsutvalg Feltritt har gleden av å invitere til årets grenkonferanse i Feltritt 04-05 mars 2023 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. Konferansen er for ryttere, foreldre, trenere, teknisk personell, arrangører, ildsjeler og alle andre som brenner for norsk feltritt. Konferansen inneholder egen samling for teknisk personell.

Trening sprang 98 of 167
24.01.2023

Ny trening for feltrittsryttere med unghest

Det blir ny mulighet for unghesttrening for landslagstrener Piia Pantsu 5 februar

Sprang 27
23.01.2023

Endring av struktur på sportsutvalg feltritt (SU-F) og teknisk komité feltritt (TK-F)

TK-F og SU-F blir fra 2023 et samlet utvalg.

Bilde forside kompendium Ferdighetsutvikling feltritt 071022
13.01.2023

Grenkonferanse feltritt 2023

Hold av datoen! Norges Rytterforbund v/Sportsutvalg (SU-F) feltritt og Teknisk komité feltritt (TKF) inviterer til grenkonferanse.

Dato: 4-5 mars

Sted: Thon Hotel Lillestrøm

Feltritt 2
09.01.2023

Rekrutteringssamling feltritt

Norges Rytterforbund v/ sportsutvalg feltritt (SU-F) inviterer til treningssamling for ponni-, junior- og ungryttere som har en ambisjon og et realistisk mål om en toppidrettssatsing på sikt.


Kavaletter 6
04.01.2023

Trening for feltrittsryttere med unghest

Unghesttrening for landslagstrener Piia Pantsu 15 januar

Ponnimaaling
14.12.2022

FEI-ponnimåling på Bjerke Dyrehospital 2023

Norges Rytterforbund arrangerer FEI-ponnimåling lørdag 4. mars på Bjerke. Se her for mer info.

Feltritt
01.12.2022

Hold av datoer for samling for landslag, satsningsgrupper og rekrutteringssamlinger

Det vil bli arrangert samlinger på Norsk Hestesenter og Vennesla Hestesportsenter, les videre for mer informasjon.