Innføring av utløsbare hinder i Norge

Bruken av utløsbare hinder, ofte kalt MIM-hinder, er stadig økende og Norge vil ta del i denne utviklingen som øker sikkerheten betraktelig. Derfor vil det bli obligatorisk med utløsermekanisme på visse hindertyper i de høyeste klassene. Dette vil innføres gradvis og blir reglementsfestet fra 2025.

av
Ingvild Lillefjære

FEIs fallstatistikk viser tydelig at andelen av hester som faller går betraktelig ned ved bruk av utløsermekanismer på visse hindertyper. Både FEI og de fleste nasjonale forbund legger nå føringer i reglementet for bruken av denne type mekanismer. Som et ledd i det kontinuerlige arbeidet med å øke sikkerheten i feltritt, vil vi nå jobbe for at dette benyttes i større grad i Norge. Dette vil innføres gradvis i reglementet fra 2025, og vi vil begynne med de høyeste klassene. Alle arrangører bes om å begynne å forberede seg på dette allerede nå, og en god start vil være å bli med på kurs 27-28 april på Sørum fritidsgård. Denne helgen blir det både bane- og hinderbyggekurs, det inviteres til MIM-kurs lørdag 27 april på ettermiddagen. Vi oppfordrer spesielt alle banebyggere, TD'er og arrangører til å bli med på dette.

Påmelding til MIM-kurs HER

Påmelding til alle kurs og mer informasjon om banebyggerhelgen HER.

Mer om fallstatistikk og annen informasjon fra FEI, kan du finne HER.

Relaterte artikler