Feltritt

Nordisk Mesterskap feltritt 2024

Nordisk Mesterskap i feltritt arrangeres i København 5-8 september. Utøvere som ønsker å representere Norge på dette stevnet må selv melde sin interesse, uttaket gjøres 1 august.

Foto: NRYF
av
Ingvild Lillefjære

Nordisk mesterskap går i følgende kategorier:

Senior: CCI3*-S

JR/UR: CCI2*-S

Ponni: CCNP1*

Landslagsleder, Piia Pantsu, vil ta ut inntil fem ryttere (lag + én reserve) i hver kategori. I de tilfeller der vi ikke har nok utøvere til lag kan det tas ut individuelle utøvere. Disse utøverne vil få dekket meeting til stevnet, og det forventes at alle er med på Pre-camp på Starum 24-25 august. Minimumskrav for å bli vurdert for uttak er å være kvalifisert til klassen, og det er ønskelig at ekvipasjen har gjennomført aktuell klasse med gode resultater.

Interesse kan meldes via dette skjemaet innen 25 juli: Interesseskjema Nordisk Mesterskap Feltritt 2024 (google.com)

Alle klasser på stevnet arrangeres som åpne klasser, og kvalifiserte utøvere som ikke blir tatt ut i uttaket står fritt til å delta for egen kostnad.

Schedule for stevnet finner du her: Show Detail (fei.org)

Relaterte artikler