Internasjonal start

På denne siden finner du uttakskrav for start på Internasjonale (FEI) stevner.

Kvalifisering

Ryttere er selv ansvarlige for at de er kvalifisert i henhold til det norske reglementet og FEIs kvalifiseringsregler. Ryttere bør planlegge sin satsing i god tid med tanke på dette.
Ryttere som fraviker reglementet kan bli strøket fra landslag eller satsingsgruppe og fremtidig representasjon.

Uttak

Uttak til alle internasjonale (FEI) stevner i feltritt gjøres av landslagsleder Piia Pantsu-Jönsson.

Ekvipasjen må ha de grunnleggende kvaliteter som kreves på det stevnenivå det skal tas ut til.

Ekvipasjen skal ha ridd tilsvarende klassenivå feilfritt (jfr MER (Minimum Eligibility Requirement)) to ganger på nasjonale stevner, hvorav én gang i utlandet. Dette begrunnes med at det er et begrenset tilbud av klassenivåene i Norge og det er ønskelig at man i tillegg har ridd klassen på andre baner før internasjonal deltakelse.

Oppnådd minstekrav er imidlertid ingen garanti for uttak, endelig vurdering gjøres alltid av landslagsleder.

Ekvipasjer som ønsker å bli vurdert for uttak til internasjonale stevner må melde sin interesse samt sende inn en oversikt over sine kvalifiseringer med direkte linker til stevneresultater i god tid før påmeldingsfrist.
Oversikten sendes til NRYFs sportskoordinator feltritt

Laster annonse...