Sportsplan feltritt

Sportsplanen skal være en veileder og et dokument som skal danne utgangspunktet for den videre satsing og talentutvikling innen feltritt i Norge. Sportsplanen er svært sentral for ryttere som er en del av landslag og satsingsgrupper. Den bør også være kjent for ryttere som er på vei mot et internasjonalt nivå.

Sportsplanen er utarbeidet av NRYFs sportsavdeling i samarbeid med landslagsleder i feltritt. Planen vil bli revidert innen årsskiftet hvert år. Landslagsleder forbeholder seg retten til om nødvendig, å foreta endringer i planen i løpet av perioden i samarbeid med NRYFs sportsavdeling. Landslagsleder skal for sesongen stå ansvarlig for både landslag og satsingsgrupper for ponni, junior, ungryttere og senior.