Landslagsledelse feltritt

På denne siden finner du en presentasjon av landslagsleder i feltritt og eventuelle ressurspersoner.

Landslagsleder

Piia Pantsu-Jönsson

Landslagsleder feltritt

piia.pantsu@rsflyinge.se

Lagleder for NRYFs landslag og satsingsgrupper i feltritt:

  • Ansvar for uttak til internasjonale stevner og mesterskap
  • Ansvar for planlegging og gjennomføring av samlinger for landslag og utøvere i satsingsgruppene
  • Engasjere ressurspersoner for å fremme utviklingen i gruppene
  • Være i nær dialog med sportsavdelingen i NRYF

Ressursperson for landslagsleder i feltritt

Arbeidsoppgaver:

  • Observatør på nasjonale stevner for landslagsleder
  • Assistere landslagsleder i forbindelse med mesterskap etter behov
  • Assistere landslagsleder med andre arbeidsoppgaver etter behov

Vi har for tiden ingen ressursperson tilknyttet gruppene.