Landslag feltritt

Her finner du informasjon om våre landslag og satsingsgrupper i feltritt.

Landslag

Ekvipasjer på et adekvat stabilt nivå med kvaliteter til plassering på internasjonale stevner og som er aktuelle for uttak til EM og høyere mesterskapsnivå. Landslaget består av maksimum 8 utøvere i hver alderskategori.

Satsingsgruppe

Ekvipasjer som har stabilisert seg i sin alderskategori gjennom konkurranser og som landslagsleder anser som aktuelle til en landslagsplass på sikt. Her kan også ekvipasjer som landslagsleder mener har et godt potensial tas opp, selv om ekvipasjen har hatt en kort konkurransetid sammen. Disse utøverne er aktuelle for uttak til Nordisk Baltisk Mesterskap (NBC). Oppfølging av utøvere på landslag og i satsingsgruppe gjøres av landslagsleder i samarbeid med hjemmetrener.