Hvordan bli kursholder

Ta kontakt med Grønt Kort kontakten i din Krets. Det er innført et krav om å ta kompetansekurs for å bli kursholder for Grønt Kort. Dette skal kvalitetssikre kursene og gi lik opplæring i hele landet.

NRYF sentralt arrangerer årlige kompetansekurs i januar og på høsten. Ta kontakt med GK-kontakten i din rytterkrets for informasjon om dette.

Hvordan bli kursholder?

Ta kontakt med Grønt Kort kontakten i din Krets. Det er innført et krav om å ta kompetansekurs for å bli kursholder for Grønt Kort.

I tillegg til kompetansekurs gitt av Grønt kort kontakten, gis det regelmessig kursing i de digitale kursoppdateringene.

Alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming, må fremvise en politiattest uten anmerkninger.

For å få endelig sertifisering som kursholder, så må politiattesten fremvises til GK kontakt i rytterkretsen.

Mer informasjon om hvordan få politiattest finner dere politiets egne nettsider eller på sidene til Norges Idrettsforbund:

Kursholder for Hestekunnskap og Praksis i stall

For å bli autoriser kursholder for hovedkurset, er det følgende som gjelder:

  1. Du må være utdannet ridelærer eller trener – eller ha annen pedagogisk utdanning eller ha realkompetanse i hestefaget
  2. Realkompetanse i hestefaget skal være minimum 5 år etter fylte 18 år med yrkesretning ridelærer eller trener. Det holder ikke å ha vært i en stall, stelt hester eller eiet en hest.
  3. Annen pedagogisk utdanning – med dette mener vi at du har pedagogisk utdanning fra annen yrkesretning f.eks. læreryrket i tillegg til erfaringer fra hestelivet. Erfaringen må ha vært med arbeid i stall og med hest i minst 5 år fra fylte 18 år.


Kursholder Ridedelen/kjøredelen

For å holde praktisk del med ridedelen eller kjøredelen av Grønt kort kurset, er det følgende som gjelder:

  1. Ride/ kjøredelen kan gjennomføres av en person som har erfaring som ridelærer eller trener i minimum 5 år.
  2. Med erfaring menes realkompetanse i minst 5 år som trener/ ridelærer/ kjørelærer og fylte 18 år.
  3. Alle som jobber med barn må være medlem av en rideklubb og ha vist politiattest.
  4. Du må ha kontakt med kursholderen for GK hovedkurset. Du blir da oppnevnt til å holde ride- eller kjøredel
  5. Bevis på gjennomført rideprøve eller kjøreprøve, kan være et bilde av bedømmingsskjemaet eller video av prøven, skal sendes kursholderen for hovedkurset og registrere i Idrettskurs (blir synlig i Min Idrett).