Hvordan bli kursholder

Ta kontakt med Grønt Kort kontakten i din Krets. Det er innført et krav om å ta kompetansekurs for å bli kursholder for Grønt Kort. Dette skal kvalitetssikre kursene og gi lik opplæring i hele landet.

Kursholder for Hestekunnskap og Praksis i stall

  1. Du må være utdannet ridelærer eller trener – eller ha annen pedagogisk utdanning eller ha realkompetanse i hestefaget
  2. Realkompetanse i hestefaget skal være minimum 5 år etter fylte 18 år med yrkesretning ridelærer eller trener. Det holder ikke å ha vært i en stall, stelt hester eller eiet en hest.
  3. Annen pedagogisk utdanning – med dette mener vi at du har pedagogisk utdanning fra annen yrkesretning f.eks. læreryrket i tillegg til erfaringer fra hestelivet. Erfaringen må ha vært med arbeid i stall og med hest i minst 5 år fra fylte 18 år.

Kursholder Ridedelen/kjøredelen

Her kan den som arrangerer kurset (kursholderen) veilede til en ride-/ kjørekyndig person for gjennomføring av ride-/kjøredel etter endt kurs.

Hvordan bli kursholder?

Ta kontakt med Grønt Kort kontakten i din Krets. Det er innført et krav om å ta kompetansekurs for å bli kursholder for Grønt Kort.

I tillegg til kompetansekurs gitt av Grønt kort kontakten, gis det regelmessig kursing i de digitale kursoppdateringene.

Alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming, må fremvise en politiattest uten anmerkninger.

For å få endelig sertifisering som kursholder, så må politiattesten fremvises til GK kontakt i rytterkretsen.

Mer informasjon om hvordan få politiattest finner dere politiets egne nettsider eller på sidene til Norges Idrettsforbund: