Grønt kort i klubb

Alle klubber skal ha en GK kontakt. Dette bør være en person som fungerer over tid. Personen behøver ikke å sitte i styret og skal utpekes, ikke velges. Klubben skal sende inn e-postadresse og telefonnummer på sin Grønt Kort kontakt i klubben, GK kontakten i rytterkretsen. Klubben kan finne en oversikt over GK kontakter i rytterkretsen her.

Klubben kan arrangere Grønt Kort kurs selv eller i samarbeid med Rytterkretsen evt. med andre klubber. Grønt Kort” kurs skal ikke arrangeres av private uten tilknytning til den lokale rideklubben.

Her finner du en pakke med praktisk informasjon.

Ansvarsområder til GK kontakt i klubb:

Arrangere Grønt Kort kurs på 1-2-3

 1. Få oversikt over hvilket ansvar man har som klubb i forhold til Grønt Kort
 2. Finn autorisert(e) Grønt Kort kurslærer(e), avtal tidspunkt for kurs
 3. Send kursinvitasjonen til GK kontakt i rytterkretsen for godkjenning, og deretter inviter ryttere til Grønt Kort kurs
HvemHvaNår
KlubbenBooker kursholder og lokaler

Under planlegging av kurset

KlubbenSender invitasjon til godkjenning hos GK-kontakt. Mal på invitasjon her. I god tid
GK-kontaktSender tilbake godkjent invitasjon + mal for gjennomføring. Se side 6 i kompetanseheftet. Innen 3 dager fra den er mottatt
KlubbenPubliserer godkjent invitasjon på hjemmeside og FB. Sender link til GK-kontakten som kan legge den i egen FB-gruppe.

I god tid, men minimum 4 uker før kurset.

KlubbenSender deltakerliste til kursholder. Når påmeldingen går ut. Minimum 1 uke før.
KursholderSender ut info om gjennomføring + påminnelse e-læring. 1 uke før
KursholderVelkommen på kurs. Mail til deltakerne. «Velkommen på kurs. Vi møtes i morgen kl. 9. Inngang på kortsiden av ridehuset. Vi ses.»

Dagen før

Forarbeid og etterarbeid for klubb

 • Forarbeid for klubben

  Klubben er selv ansvarlig for å finne autoriserte kurslærere (GK kontaktpersonen vil gjerne ha oversikt over tilgjengelige kurslærere). Vi anbefaler tett kontakt med kurslærer i forkant av kursene, bruk gjerne kurslærere som kjenner klubben og dens medlemmer! Kurslæreren kan registrere seg hos kretsens kontaktperson for å få tilgang til internsidene for Grønt Kort kurslærere.

  Grønt Kort-kursene bør i utgangpunktet ikke ansees som en inntektskilde for klubben, men som et aktivitetstiltak i seg selv. Deltageravgift bør derfor ikke settes høyere enn at den eventuelt dekker klubbens utgifter (honorar for kurslærer, materiell, lokalleie ol).

  Alle kurs meldes til rytterkretsens GK kontakt for publisering på kretsens nettside.

  Det er opprettet et kompetansenettverk med kontaktpersoner for Grønt Kort i hvert fylke (kalt GK kontaktperson). Disse vil kunne gi deg som arrangør mer informasjon om Grønt Kort, arrangering av kurs og tilby oversikt over kurslærere.

  Grønt Kort kortet må bestilles hos GK-kontakt i rytterkrets før kursstart.

  Tilbakemeldinger fra kursdeltakere har vært at det er for lite info før kurset, så her en sjekkliste på hva du må informere om: oppmøtested alle deler av kurset, mat (ha med/ kjøpes), e-læring, program de skal ri, antrekk ridetest, detaljert tidsplan, ta med ting (GK-bok, KR1, nettbrett/telefon/pc)

 • Etterarbeid for klubben

  Klubben har 3 oppgaver etter at kurset er gjennomført:

  1. Registrere Grønt Kort” godkjenning på rytteren i Sportsadmin. Dette registreres på samme måte som lisenser, men selvfølgelig uten at det koster noe. Det er først når alle deler av Grønt Kort er tatt at det skal registreres i SportsAdmin. Se brukerveiledning for lisensadministrasjon i SportsAdmin.
  2. Sende inn deltakerliste etter endt kurs til GK kontakt i rytterkrets
  3. Evaluere kursgjennomføringen i klubben

  Søke støtte se info om forskjellige støtteordninger her.

Hvem kan bli kursholder?

 • Det er innført et krav om å ta kompetansekurs for å bli kursholder for Grønt Kort. Dette skal kvalitetssikre kursene og gi lik opplæring i hele landet. Se utfyllende om å bli kursholder under fanen "Bli kursholder"

  Lykke til med arrangering av Grønt Kort kurs!