Grønt kort i klubb

Alle klubber skal ha en GK kontakt. Dette bør være en person som fungerer over tid. Personen behøver ikke å sitte i styret og skal utpekes, ikke velges. Klubben skal sende inn e-postadresse og telefonnummer på sin Grønt Kort kontakt i klubben, GK kontakten i rytterkretsen. Klubben kan finne en oversikt over GK kontakter i rytterkretsen her.

Klubben kan arrangere Grønt Kort kurs selv eller i samarbeid med Rytterkretsen evt. med andre klubber. Grønt Kort” kurs skal ikke arrangeres av private uten tilknytning til den lokale rideklubben.

Her finner du en pakke med praktisk informasjon.

Ansvarsområder til GK kontakt i klubb:

 • Sette seg inn i hva Grønt Kort er, og kravene i forhold til dette
 • Sørge for at det arrangeres GK kurs eller finne kurs til sine medlemmer. medlemmene bør få mulighet til kurs to ganger per år
 • Sikre at kursene avholdes i forhold til mal fra NRYF med godkjente kursholdere
 • Sende inn invitasjon til GK kontakt i rytterkrets for godkjenning og publisering. Mal kursinvitasjon Grønt kort kurs
 • Ha ansvar for at alle i sin klubb som tar GK, registreres i Sportsadmin etter endt kurs
 • Sende inn deltakerliste etter endt kurs til GK kontakt i rytterkrets
 • Motivere og finne medlemmer som oppfyller kravene til å være kursholdere og oppfordre dem til å ta kompetansekurs - NRYF holder årlige kompetansekurs - eller man kan ta dette direkte med GK-kontakten i krets
 • Opprette hovedkurs og ride/kjøredelen i idrettskurs.no. Se veilederen her, veileder opprette kurs i idrettskurs. Dersom deltakere fra andre klubber deltar på kurset, må man bistå deltakeren slik at kommer i mål med registeringen. De som går hovedkurset, skal registreres for ridedelen av samme klubb (der man går hovedkurset).

Arrangere Grønt Kort kurs på 1-2-3

 1. Få oversikt over hvilket ansvar man har som klubb i forhold til Grønt Kort
 2. Finn autorisert(e) Grønt Kort kurslærer(e), avtal tidspunkt for kurs
 3. Send kursinvitasjonen til GK kontakt i rytterkretsen for godkjenning, og deretter inviter ryttere til Grønt Kort kurs

Hvem

Hva

Når

Klubben

Booker kursholder og lokaler

Under planlegging av kurset

Klubben

Sender invitasjon til godkjenning hos GK-kontakt. Mal på invitasjon her.

I god tid

GK-kontakt

Sender tilbake godkjent invitasjon + mal for gjennomføring. Se side 6 i kompetanseheftet.

Innen 3 dager fra den er mottatt

Klubben

Publiserer godkjent invitasjon på hjemmeside og FB. Sender link til GK-kontakten som kan legge den i egen FB-gruppe.

I god tid, men minimum 4 uker før kurset.

Klubben

Sender deltakerliste til kursholder.

Når påmeldingen går ut. Minimum 1 uke før.

Kursholder

Sender ut info om gjennomføring + påminnelse e-læring.

1 uke før

Kursholder

Velkommen på kurs. Mail til deltakerne. «Velkommen på kurs. Vi møtes i morgen kl. 9. Inngang på kortsiden av ridehuset. Vi ses.»

Dagen før