Grønt Kort Kontakter

Kontaktpersonene kan svare på spørsmål om Grønt kort fra klubber og medlemmer. De kan også hjelpe deg som arrangør med praktiske tips, og med å finne kursholdere. Kontaktpersonene skal også registrere kursholdere for KR I-kurs og Sikkerhetskurs, og få beskjed om når det planlegges kurs, slik at disse har oversikt over hva som skjer i din krets.

Grønt kort kontaktene i krets utnevnes i samarbeid med administrasjonen i NRYF