Nyheter

Paragrafillustrasjon
09.03.2023

Oppdaterte konkurransereglement for 2023

Du finner nå oppdaterte konkurransereglement på reglementssiden vår. Noen av de viktigste endringene i KR I finner du også kortfattet under.

Bilde
07.03.2023

Sluttrapport «Trygg rytterglede for alle»: Dette arbeidet har ingen sluttdato!

I disse dager er det to år siden «Trygg rytterglede for alle» ble presentert, utvalgsrapporten som omhandler håndtering og forebygging av seksuell trakassering og overgrep i ryttersporten. Sluttrapporten viser at de fleste av de 30 tiltakene som ble foreslått er gjennomført eller igangsatt. For de tiltak som ikke er gjennomført, er nesten alle avhengig av at Norges idrettsforbund utarbeider fellesidrettslige løsninger.

Stemning
03.03.2023

Oppdaterte konkurransereglement for 2023

Du finner nå oppdaterte konkurransereglement på reglementssiden. De oppdaterte reglementene trer i kraft 6. mars, og det er viktig at utøvere, arrangører og teknisk personell setter seg inn i endringene.

FEI
03.03.2023

Oppdatering vedrørende bekreftede EHV-1 tilfeller i Europa

FEI har nå sendt ut en oppdatering på smittesituasjonen, inkludert tiltak som er gjennomført i samarbeid mellom FEI, nasjonale forbund og arrangører, som følge av de bekreftede tilfellene av ekvint herpesvirus i Spania og Belgia i slutten av februar.

Hode
23.02.2023

Utbrudd av EHV-1 ved to stevner i Europa

FEI meddeler at det er påvist smitte av EHV-1 ved to internasjonale sprangstevner i Europa. Det gjelder Lier i Belgia og Mediterranean Equestrian Tour i Oliva, Spania. Situasjonen meddeles å være under kontroll.

Pexels rodolfo clix 1036936
15.02.2023

Idretten har behov for en forbedret strømstøtteordning

Norges idrettsforbund (NIF) sendte mandag 13. februar et brev til Kulturdepartementet der NIF ber om at idrettens strømstøtteordning forbedres.

Rytterting 36
13.02.2023

Ryttertinget 2023 nærmer seg

15.-16. april arrangeres Ryttertinget 2023, på Thon Hotel Arena Lillestrøm. Innkalling er nå lagt ut.

N Mdressurstemning 1 of 63
03.02.2023

Reviderte forbuds og karenstidsbestemmelser hest

Listen er oppdatert i samarbeid med de skandinaviske landene gjennom NEMAC (Nordic Equine Medication and Anti-doping Comittee). Ny liste for forbuds- og karenstidsbestemmelser hest trer i kraft fra og med 1.mars 2023.

Stemningsprang
26.01.2023

Søknad om sponsorbidrag fra Agria Dyreforsikring

Har din klubb et arrangement det er aktuelt å søke om sponsorbidrag til i 2023? Agria Dyreforsirking tar imot henvendelser frem til 1. februar 2023 for første halvår.

Stemning 32 of 57
25.01.2023

Nå legges HorsePro ned

Etter overgangen til nytt stevnesystem i 2021, har det vært mulig å gå inn på det gamle systemet HorsePro som en overgang. Nå vil denne nettsiden legges helt ned.

Sprangstemning 19
20.01.2023

Lisenser og avgifter 2023

For første gang prisdifferensieres lisensen mellom yngre ryttere og voksne – slik imøtekommes ønsket for norsk idrett generelt, og er i tråd med klare tilbakemeldinger på undersøkelsen «Morgendagens ryttersport» som Norges Rytterforbund gjennomførte i høst.

Pexels juan pablo serrano arenas 967016
18.01.2023

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Ny søknadsrunde for strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner er nå åpnet. Søknadsfrist er 15. februar.

FERD Rideskolecup2022 28 of 34
11.01.2023

Statutter for FERD Rideskolecup er lagt ut

Statuttene for FERD Rideskolecup 2023 er nå tilgjengelig på rytter.no. En endring av året er at øvre aldersgrense er hevet til ut det året man fyller 17.

Stemning2
06.01.2023

Godt engasjement rundt forbundets undersøkelse "Morgendagens ryttersport"

Drøyt 1200 svar fra rundt omkring i det ganske land har kommet inn på NRYFs undersøkelse «Morgendagens ryttersport». – Det var en lang og omfattende undersøkelse, vi er både imponert og fornøyde for at vi har fått så mange svar. Nå står vi foran en stor jobb med å gå igjennom det hele, sier Beate Heieren Hundhammer, generalsekretær i Norges Rytterforbund.

Pexels jeshootscom 576831antidoping
06.01.2023

Nå gjelder ny dopingliste for utøvere

Hvert år i oktober publiserer WADA ny dopingliste for utøvere på humansiden. Denne listen gjelder fra årsskiftet, og du finner listen her.