Nyheter

Trygg rytterglede
01.07.2022

Rapporten «Trygg rytterglede for alle»: Vi har kommet langt

For drøyt et år siden ble rapporten «Trygg rytterglede for alle» klar, med forslag til tiltak for å bedre kunnskapen, holdningene og håndteringen av seksuell trakassering og overgrep i ryttersporten. Hvor er vi nå, et år senere? Er tiltak gjennomført? – Vi har kommet langt, noen er kvittert ut, noen er lagt inn i ordinær drift og noe må avklares med Norges idrettsforbund, forteller generalsekretær i Norges Rytterforbund, Beate Heieren Hundhammer.

Stemning 12
01.07.2022

Støtte til pilotprosjekter for mangfold og inkludering

Som en del av krafttaket for mangfold i norsk idrett utlyser Norges Idrettsforbund over 12 millioner til pilotprosjekter. NIF søker etter gode prosjekter som gir ny innsikt, viktige erfaringer og gode samarbeid til mangfoldsarbeidet i idretten. Første frist er 1. september 2022.

Beite 1 of 49
21.06.2022

Ferieavvikling i administrasjonen

I uke 28 og 29 vil kontoret være stengt og det vil derfor være lengre behandlingstider.

Stemning sprang 14
16.06.2022

Ryttersporten har stått stødig gjennom pandemien

Ferske tall basert på idrettsregistreringen viser at pandemien i liten grad har påvirket antall medlemmer i Norges Rytterforbund. Etter et 2020 med rekordhøy aktivitet, innebar 2021 en liten nedgang, men med en stabil medlemsmasse. – Ryttersporten har stått stødig gjennom to tøffe år, sier generalsekretær Beate Heieren Hundhammer.

Stevnerapport illustrasjon 1
10.06.2022

Endelig er stevnerapportene digitalisert

Det har vært et ønske i mange år, og nå er det endelig klart. Utviklingskonsulent i Norges Rytterforbund, Lillann C. Jebsen har i lengre tid jobbet med en løsning på NRYFstevne.no slik at man kan fylle ut stevnerapportene direkte på nettet. – Vi håper at de digitale stevnerapportene vil gjøre det mye lettere, mer oversiktlig og tidsbesparende for de som fyller ut og gjennomgår rapportene, så det er veldig gøy å endelig ha landet dette, forteller hun.

Paragrafillustrasjon 2021 04 06 130818
08.06.2022

Startbegrensninger i klassene

Det er svært viktig at reglementet for antall starter for hesten overholdes. Det er rytteren, eller ansvarlig person (for hesten) hvis rytteren er under 18 år, sitt ansvar at maksimalt antall starter ikke overskrides.

E5744 EBB A814 4516 9724 3 EB939 BDF4 F0
01.06.2022

Nå kan du søke om støtte til å lage en Agria Naturbane

Vi gjentar suksessen fra i fjor, og vil sammen med Agria Dyreforsikring dele ut totalt 120 000 kroner til tre rideklubber i tilskudd til å lage en Agria Naturbane!

Trening sprang 167 of 167
19.05.2022

Nytt varslingssystem på plass

Et felles varslingssystem for alle særforbund innunder Norges idrettsforbund er nå på plass. – Dette er et helhetlig og kryptert system, en digital varslingsportal, som tilrettelegger for varsling på en enkel, men sikker måte både for varsler og mottager av varsel. Et slikt felles system er noe vi etterlyste i vår rapport «Trygg rytterglede for alle», og vi er glade for at dette nå er på plass, sier president i Norges Rytterforbund, Tore Sannum.

Webinar for klubbledere og styremedlemmer
18.05.2022

Webinar for styreledere og styremedlemmer i klubb


HEST for folk flest Strandmoa Gård Gutt på tur
09.05.2022

Hest for folk flest - prosjektmidler 2022

Prosjektet «HEST for folk flest» drives av Hest og Helse i samarbeid med NRYF og har til hensikt å utvikle et ukentlig aktivitetstilbud med hest for personer med nedsatt funksjonsevne, der friluftsliv står sentralt.

Trygg paa trening logo
21.04.2022

Nå er Trygg på trening lansert

Som et av flere særforbund har Norges Rytterforbund i samarbeid med Redd barna utviklet kurset Trygg på trening. Trygg på trening er et gratis kurs for trenere og frivillige som skal gjøre klubben din tryggere for barn.

Nyansatte
08.04.2022

Tre nye medarbeidere i sportsavdelingen

Ryttersporten er i vekst og utvikling, og administrasjonen i Norges Rytterforbund har hatt behov for å styrke sportsavdelingen. Dette kombinert med at to medarbeidere skal begynne i ny jobb, gjør at det nå er ansatt tre nye sportskoordinatorer.

E 11 1
04.04.2022

Samordnet rapportering

Alle idrettslag skal innen 30. april rapportere sine medlemstall fra foregående år til Idrettsforbundet. På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering.

Sprang stemning stevne 8 of 11
04.04.2022

Ny mulighet til å FEI-måle ponnien i Sverige

Fredag 22. april arrangeres det internasjonal ponnimåling i Helsingborg, Sverige. Dersom målingen ikke blir fullbooket av svenske ponnier, åpnes det også for blant annet norske ponnier.

Web arendal og grimstad rideklubb anlegg 1024x450
31.03.2022

Søk om tilskudd - Krafttak for ridebanebunner

Norges Rytterforbund lyser nå ut «Krafttak for ridebanebunner» 1.halvdel 2022. Søknadsfrist er 30.04.2022