Strømstøtteordning for frivillig sektor

Søknadsfrist for strømstøtte for frivillig sektor for første kvartal 2024 er 15. mai klokken 13.00.

av
Rebecca Ballestad-Mender
 hest / Norges Rytterforbund
Foto: Pexels/Pixabay

Formålet med ordningen med strømstøtteording for frivillig sektor er å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene for denne sektoren. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene.
Søknadsskjema for første kvartal åpnet klokken 09.00 17. april og vil stenge 15. mai klokken 13.00. Perioden det kan søkes strømstøtte for er januar, februar og mars 2024.04.22

Gå til forvalters nettsted for å søke på ordningen her

Relaterte artikler