Tilby friluftsaktiviteter med hest i sommer?

Hest og Helse i samarbeid med Norges Rytterforbund ønsker å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen. Det inviteres til å søke om tilskudd til aktiviteter i sommeren 2024, totalt skal det deles ut 20.000-25.000 kroner til utvalgte klubber eller virksomheter.

av
Rebecca Ballestad-Mender
hest / Norges Rytterforbund / helse
Foto: NRYF

For 2024 innebærer det at Hest og Helse gjennom prosjektet «Hest og friluftsliv», med finansiering fra Miljødirektoratet, vil tildele kr. 20.000- 25.000 til utvalgte klubber eller virksomheter som kan tilby en av følgende aktiviteter i løpet av sommeren 2024:

  • organiserte turer i naturen med hest
  • friluftslivsleirer med hest
  • praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter med hest

til en av følgende målgrupper:

  • personer med nedsatt funksjonsevne
  • personer med psykiske lidelser
  • personer med minoritetsbakgrunn.

Prioritering:

  • Aktivitetstilbud i byer og tettbygde strøk
  • Aktivitetstilbud som det kan være mulig å gjennomføre ved dugnadsinnsats fra frivillige og/eller med egne midler
  • Lite ressurskrevende og lett tilgjengelig tilbud

Arrangør må også være bevisst på at aktivitetene gjennomføres på en god måte som ivaretar naturmangfoldet i området og ikke bidrar til slitasje i sårbare områder eller forstyrrer sårbare arter.

Melde interesse

Dersom din klubb eller virksomhet ønsker å tilby slike aktiviteter i løpet av sommeren 2024 og ønsker å bli vurdert til en eventuell økonomisk støtte, klikker du deg inn på linken her og fyller ut skjemaet du finner der innen 20. april.

Se mer informasjon hos Hest og Helse her

Relaterte artikler