NRYF

Den muntlige båndleggingen i kjølvannet av NGP-stevnet grunnet kverke er opphevet

Mattilsynet meddeler lørdag kveld at de opphever den muntlige båndleggingen av de stallene som har hatt oppstalling av de 107 hestene som stod oppstallet sammen med hester fra stallen som i etterkant av NGP fikk påvist kverke hos to hester.

hest / Norges Rytterforbund
Illustrasjonsfoto: NRYF
av
Rebecca Ballestad-Mender

Mattilsynet har gjort følgende beslutning som NRYF har mottatt lørdag kveld:

«Mattilsynet vurderer at overføring av smitte ikke kan utelukkes helt, men risikoen vurderes å være så liten at den normale forvaltningsmessige oppfølgingen vil få uproporsjonerte konsekvenser. Mattilsynet opphever derfor den muntlige båndleggingen av de stallene som har hatt oppstalling av de 107 hestene som stod oppstallet med hester fra stallen som i etterkant av stevnet i Drammen 5-9 juni fikk påvist kverke hos to hester 20 juni 2024.»

Mattilsynets retningslinjer tilsier at hestehold som har hatt kontakt med hestehold med påvist sykdom båndlegges i fire uker fra siste smittekontakt samt at det gjennomføres sporing fire uker tilbake i tid fra tidspunkt for mistanke om eller påvist sykdom.


Stevnet i Drammen ble avsluttet 9. juni, det betyr at det har gått to uker siden siste smittekontakt fant sted. Videre forteller Mattilsynet at hestene som var oppstallet i Drammen var på stevne fra 5. juni og at de ikke var i hjemmestallen de fem siste dagene før mistanke oppstod. Mattilsynet påpeker også at hester ikke er smittsomme helt i begynnelsen av forløpet av kverke, hvilket taler positivt for smittestatusen til hestene som var oppstallet i Drammen.

I Norge er kverke en nasjonal liste 2-sykdom hvilket betyr at den forvaltes strengt. Mattilsynets første steg er å fryse situasjonen ved å båndlegge involverte. De påpeker at dette er ekstra viktig når en hendelse omfatter et stort antall kontakter, for å unngå smittespredning i stor skala og få oversikt.

Mattilsynet forteller at de gjennom å fryse den aktuelle situasjonen raskt fikk oversikt over hendelsen og sykdomsstatus i involverte hestehold. Deretter foretok de risikovurderinger opp mot konsekvenser deres vedtak vil medføre. I denne saken påpeker de at hestene som var oppstallet under stevnet i Drammen var underlagt streng helsekontroll med temperaturtagning både før og under stevnet samt undersøkelse av veterinær på stevnet. De deltagende hestene hestene var høytpresterende hester hvilket innebærer at sykdomstegn og nedsatt prestasjon oppdages raskt, at det var et stort antall kontakthester. Ingen har så langt vist sykdomstegn hvilket tyder på lav risiko for smitteoverføring. Det har gått 14 dager siden smittekontakt og ingen av hestene som deltok på stevnet har så langt fått påvist smitte. I tillegg påpeker Mattilsynet at det er større fokus på smittevern ved stevner nå enn tidligere etter de siste årenes utbrudd av blant annet salmonella og kverke og at deltakere generelt har blitt flinkere til å ivareta smittevernet på stevner.

Mattilsynet kommer samtidig med en påminnelse at det alltid er viktig:

-Når man tar inn hester med ukjent helsestatus i hestehold bør disse isoleres i 3 uker

-Hester som reiser mye/konkurransehester anbefales å holdes adskilt fra andre hester for å hindre smittespredning og ivareta helsen til både nyankomne og permanent oppstallede hester.

Det er grunn til å bemerke at denne meldingen kun gjelder den muntlige båndlegging i kjølvannet av stevnet i Drammen og ikke andre smittesituasjoner.

Les mer om kverke her

Har du gode smittevernrutiner? Se NRYFs smittevernsider

Relaterte artikler