Sau eller hest: Det samme gjerdet – eller ikke?

Er det greit å sette hesten på et beite med nettinggjerde/sauegjerde, og hva slags ly må hesten ha på beitet? Thor Gunnar Mathisen fra Stallmestern gir deg svarene.

av
Ekstern part
Beitesesongen er her - hva med type gjerde og hva med ly på sommerbeitet? (Foto: Jean Schweitzer | Dreamstime.com)

Av Thor Gunnar Mathisen, Stallmestern.no

Beitesesongen er allerede i gang for mange og da er det viktig at beitet gjerdes inn slik at hestene ikke kommer ut av området. Ofte gjør man dette med midlertidige gjerder. Skal man derimot sette opp et mer permanent gjerde er ikke sauegjerdet å anbefale selv om man tenker at området da kan benyttes av sauer også.

Sauenetting er ikke forbudt – men lite egnet

I forskrift om velferd for hest står det at gjerdet må være egnet og skal etterses slik at hestene ikke påføres skader og lidelser. Hvilken type gjerder som er egnet er ikke beskrevet i forskriften, men i Mattilsynets retningslinjer står det derimot at «Sauenetting er lite egnet som hestegjerde på grunn av risiko for at hester kan henge seg fast.»

Det er med andre ord ikke forbudt med sauegjerde, men en anbefaling som man bør følge, da det er mange eksempler på hester som har satt foten sin fast i nettingen. Skal man bruke et område til hest og deretter sau, så kan man for eksempel sette opp et midlertidig hestegjerde av strøm noen meter innenfor sauegjerdet.

Sauenettig er ikke forbudt som gjerde rundt et hestebeite, men Mattilsynet definerer det som lite egnet. En hest kan for eksempel bli hengende fast i et slikt gjerde med et ben - eller dersom man ikke tar av grimen, riskerer man at den hekter seg fast i gjerdet. (Foto: Dreamstime.com)

Leskur – ikke et krav, men alltid en fordel

Når det gjelder leskur er det ingen krav til det i den ordinære beitesesongen, men det er alltid en fordel for hestene om de har noen trær som kan gi skygge for sol eller le for dårlig vær. Området bør være så stort at alle hestene kan komme i le og at stedet samtidig har flere veier ut.

Se Forskrift om hestevelferd her

Se Mattilsynets retningslinjer her

Relaterte artikler