Søk om tilskudd - Krafttak for ridebanebunner 1. termin 2024

Norges Rytterforbund lyser nå ut «Krafttak for ridebanebunner» 1. termin 2024 med frist 30.04.2024.

av
Rebecca Ballestad-Mender
hest / Norges Rytterforbund
Foto: NRYF

Hva er krafttak for ridebanebunner?

Ordningen «Krafttak for ridebanebunner» skal stimulere til sportslig aktivitet over hele landet. Vi ser at mange klubber ikke makter den investeringen det er å bytte ut ridebanebunnen.

Spillemidler er alltid ment å være hovedfinansieringen av anlegget, men det må gå minimum 10 år før spillemidler kan søkes på nytt til samme formål/anlegg. NRYF innførte derfor ordningen «Krafttak for ridebanebunner» i 2009, hvor klubber kan søke om midler til rehabilitering av ridebanebunn som har hatt driftslevetid mindre enn 10 år.

Du finner søknadskriterier og søknadsskjema her

Søknadsfrist 1. termin 2024: 30. april 2024

Relaterte artikler