NRYF

Spillemidler til utstyr 2024

Nå er det åpnet for å søke om spillemidler til utstyr, en søknadsordning som omfatter hele den norske idretten innunder Norges idrettsforbund. Søknadsfrist er onsdag 6. mars.

hest / Norges Rytterforbund
Foto: NRYF
av
Ekstern part

Av Norges idrettsforbund

Det skal fordeles 36 millioner kroner innen den norske idretten. Dette er samme beløp som ble fordelt i forrige søknadsrunde. Ordningen er finansiert via spillemidlene som kommer fra overskuddet til Norsk Tipping.

Det er ingen endringer i årets opplegg sammenlignet med forrige søknadsrunde.

Søknadsfrist for 2024 er onsdag 6. mars.

Det oppfordres til å være tidlig ute med søknaden.

I et fleridrettslag skal hver gruppe søke for seg. Fotballgruppen søker og får sin søknad godkjent av Norges Fotballforbund, mens skigruppen søker og får sin godkjent av Norges Skiforbund osv. Allidrettsgrupper søker godkjenning hos sin idrettskrets.

Uansett, så søkes det om utstyrsmidler fra SportsAdmin. Søknadsskjemaet finnes under menypunkt «Organisasjon» --> «Utstyrsmidler».

Det vil bli åpnet for at særidrettsgruppene kan legge inn sin søknad i månedsskiftet januar/februar.

Dersom samlet søknadsbeløp er større enn tilgjengelige midler vil alle søknader i utgangspunktet få den samme avkortning, men særforbund/særkretser/regioner kan ikke samlet motta mer enn fem prosent av tilgjengelige midler.

Tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i løpet av april.

Du finner mer informasjon på sidene til Norges idrettsforbund her

Relaterte artikler