Rytterens plikter

Ryttere omfatter både kvinnelige og mannlige utøvere, med mindre annet er angitt. Begrepet rytter i KR omfatter også kusk, voltigør og longør i voltige.

Plikter