Rytterens plikter

Ryttere omfatter både kvinnelige og mannlige utøvere, med mindre annet er angitt. Begrepet rytter i KR omfatter også kusk, voltigør og longør i voltige.

Plikter

 • før påmelding skjer å kontrollere så vel sin egen som hestens kvalifikasjoner til konkurransen. Dersom rytter ikke er myndig, har ansvarlig person denne plikten vedrørende hesten
 • å oppfylle de forpliktelser han pådrar seg i og med påmelding (starterklæring) til konkurranse, bl.a. å betale påmeldingsavgift, oppstalling, veterinæravgift etc.
 • å bringe med til stevneplassen:
  – dokumentasjon på gyldig klubbmedlemskap
  – gyldig Grønt kort og rytterlisenskort
  – gyldig hestepass /med hestelisens), og gyldig vaksinasjonsattest
  – gyldig målekort for konkurranseponni
  Disse skal forevises på forlangende og ved etterpåmelding
 • å gjøre seg kjent med gjeldende konkurranseregler og stevneledelsens bestemmelser og anvisninger
 • å gjøre seg kjent med gjeldende antidopingregelverk, både det som gjelder utøvere og det som gjelder hest
 • ved konkurransen og på konkurranseområdet og i øvrige sammenheng med konkurranse-deltagelse å opptre på en måte som hedrer norsk ryttersport
 • å ha ansvar for at starterklært hest er i konkurransemessig form for den aktuelle konkurransen.
 • å ikke inngå direkte sponsoravtale, men la denne inngå av NRYF på vegne av seg
 • å sende NRYF opplysninger om resultater oppnådd utenlands