Overgang/bytte representasjonsklubb

Ved bytte av representasjonsklubb er det viktig å etterfølge konkurransereglementet, reglementet kan du finne i KR I, §140.3. Merk spesielt punkt b) og c), som omhandler sportslig representasjon:

For sportslig representasjon kan overgang til annen klubb kun skje i et overgangsvindu fra og med 1. november det ene året til og med 28. (29.) februar året etter. Overgangen gjøres digitalt i Minidrett. En overgang gjelder kun for ryttere som har eller har hatt lisens/grønt kort.

Barn til og med 12 år kan melde overgang til ny klubb når som helst på året, uten noen spesiell grunn.

Rytter som ikke har hatt aktiv rytterlisens de to foregående kalenderårene, kan også melde overgang til en annen klubb når som helst på året.

Overgang/bytte representasjonsklubb

1. Logg inn på minidrett.no og søk om overgang
2. Ny klubb får beskjed og må godkjenne overgangen innen 7 dager. Hvis dette ikke har skjedd innen 7 dager, ta kontakt med klubben du ønsker å gjøre overgang til.
3:.Gammel klubb får beskjed og må godkjenne overgangen innen 7 dager, ellers blir den automatisk godkjent.