Overgang/bytte representasjonsklubb

Ved bytte av representasjonsklubb er det viktig å etterfølge konkurransereglementet, reglementet kan du finne i KR I, §130.3. Merk spesielt punkt b) og c), som omhandler sportslig representasjon:

For sportslig representasjon kan overgang til annen klubb kun skje i et overgangsvindu fra og med 1. november det ene året til og med 28. (29.) februar året etter. Overgangen gjøres digitalt i Minidrett. En overgang gjelder kun for ryttere som har eller har hatt lisens/grønt kort.
Hvis rytter ikke har hatt lisens/grønt kort, så må man melde seg ut av gammel klubb og inn i ny klubb.

Overgang/bytte representasjonsklubb på 1-2-3:
1: Logg inn på minidrett.no og søk om overgang
2: Ny klubb får beskjed og må godkjenne overgangen innen 7 dager. Hvis dette ikke har skjedd innen 7 dager, ta kontakt med klubben du ønsker å gjøre overgang til.
3: Gammel klubb får beskjed og må godkjenne overgangen innen 7 dager, ellers blir den automatisk godkjent.