Min idrett

Min idrett er ditt personlige utgangspunkt for å bruke idrettens medlemsdatabase.

I idrettens database finnes det ca 2,5 millioner personer. Alle som er registrert som medlem av et idrettslag eller med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte.

Hvorfor bruke min idrett?

Gjennom Min idrett kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt få oversikt over og endre egne opplysninger, melde på og betale for lisens, kurs og konkurranser for deg selv og dine familiemedlemmer.

Ved førstegangsbruk, så må du verifisere egne og eventuelle barns opplysninger hvis du ikke allerede har gjort det.

Hva kan du gjøre i Min idrett?

Betaling

Nå kan du også bruke Min idrett til å melde deg på og betale for lisenser, konkurranser, arrangementer og kurs. Foreldre kan få en samlet oversikt over medlemskapene til sine barn, og gjøre påmelding og betaling for disse på ett sted.

Support

Mange påloggingsproblemer skyldes at personen er registrert flere ganger. Det er derfor viktig å unngå at personer blir dobbeltregistrert

Et par tips når du skal logge deg på:

Les mer om Min idrett