Min idrett

Min idrett er ditt personlige utgangspunkt for å bruke idrettens medlemsdatabase.

I idrettens database finnes det ca 2,5 millioner personer. Alle som er registrert som medlem av et idrettslag eller med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte.

Hvorfor bruke min idrett?

Gjennom Min idrett kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt få oversikt over og endre egne opplysninger, melde på og betale for lisens, kurs og konkurranser for deg selv og dine familiemedlemmer.

Ved førstegangsbruk, så må du verifisere egne og eventuelle barns opplysninger hvis du ikke allerede har gjort det.

Hva kan du gjøre i Min idrett?

  • Endre din personlige informasjon (eks. adresseendringer hvis du flytter)
  • Se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg.
  • Betale for dine lisenser og skrive ut lisenskort
  • Melde deg på og betale kurs
  • Melde deg på og betale arrangementer / konkurranser / stevner / løp (ikke alle idretter)
  • Registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien.

Betaling

Nå kan du også bruke Min idrett til å melde deg på og betale for lisenser, konkurranser, arrangementer og kurs. Foreldre kan få en samlet oversikt over medlemskapene til sine barn, og gjøre påmelding og betaling for disse på ett sted.

Support

Mange påloggingsproblemer skyldes at personen er registrert flere ganger. Det er derfor viktig å unngå at personer blir dobbeltregistrert

Et par tips når du skal logge deg på:

  • Bruk alltid fullstendig navn og påse at du har korrekt telefonnummer, postadresse og e-postadresse ved registrering.
  • Før du registrerer deg som Ny bruker, bør du sjekke funksjonen Glemt brukernavn/passord? Kanskje er du registert uten at du vet om det. Blant allet er alle som betalte lisens forrige sesong registrert i Min Idrett.
  • Dersom du skal registreres som ny bruker, så vent med å legge inn e-post adresse til etter at du er registrert som bruker. Når brukeren er opprettet, kan du velge Min Profil og oppdatere opplysningene der. Da reduseres muligheten for at det blir opprettet dubletter som skaper problemer.

Les mer om Min idrett