Teknisk Personell

Webinar for DD3, DD4 og DD2 som skal avlegge eksamen i 2024

Obligatorisk for DD2 som skal avlegge DD3 eksamen i 2024

av
Martine Gulliksen

Kompetansegivende som årlig kurs for ovennevnte grupper. ihht. KR1 tillegg 5 punkt 4.8 Krav for å opprettholde autorisasjonen. c) DD2, d) DD3, e) DD4: Delta minst hvert annet år på et kompetansegivende kurs eller konferanse for dressurdommere i hht kursplan.

Dato: Torsdag 29. februar 2024 Kl. 19.00 – 22.00

Sted: Teams

Kursholder: Kjell Myhre og Torunn Knævelsrud

Gjestekurslærere: Maja Farup og Øivind Ødemotland

Kontaktpersoner: DDK v/ Janne Halstenshov ddk.nryf@gmail.com

Påmeldingsfrist: 25. februar 2024

Kvalifikasjonskrav: Autorisert DD2 meg innvilget søknad om å avlegge DD3 eksamen, DD3 eller DD4.

Påmelding gjøres på min idrett: https://www.minidrett.no/kurs/11430143

NB: Du vil bli satt direkte på venteliste ved påmelding, deretter vil du bli overført ihht. overnevnte kriterier.

Relaterte artikler