Teknisk Personell

Vil du bli kurslærer for nye dressurdommere?

Dressurdommerkomiteen (DDK) har laget en ny dressurdommeraspirantutdanning med bakgrunn i anbefaling fra Prosjekt dressurdømming. Utdanningsløpet for DDA er ikke ferdig utviklet ennå, men vi ønsker å kombinere dette med utdanning av nye kurslærere til DDA-kursene.

av
Turid Løken

Til alle dressurdommere grad 3 og 4.
Dressurdommerkomiteen (DDK) har laget en ny dressurdommeraspirantutdanning med bakgrunn i anbefaling fra Prosjekt dressurdømming. Utdanningsløpet for DDA er ikke ferdig utviklet ennå, men vi ønsker å kombinere dette med utdanning av nye kurslærere til DDA-kursene.

Som kurslærer vil du ha en unik mulighet til å gi innspill slik at kursene blir mest mulig relevante og oppdaterte. Derigjennom vil du kunne bidra til den videre utviklingen av norske dressurdommere og norsk dressurridning. Kurslærere får honorar etter NRYFs satser.

Har du lyst til å bli kurslæreraspirant, send søknad til sportskoordinator dressur Turid Løken på e-post: turid@rytter.noinnen. 10. oktober 2021. Gi en kort beskrivelse av deg selv, din kompetanse og din motivasjon for å bli kurslærer. DDK vil sammen med våre godkjente kurslærere plukke ut egnede kandidater til et intervju

Relaterte artikler