Teknisk Personell

Steward 1 Kurs

Buskerud Rytterkrets inviterer til Steward kurs 21.-23. juni 2024. Har du lyst til å bli Steward? Er du også over 18 og med engasjement og interesse? Da er det ikke noe mer å gruble over, meld deg på!

av
Martine Gulliksen

Når: 21 – 23. jun. 2024

Sted: Dette kurset vil bli holdt i Drammen. Teori vil foregå på Doffen kro, praksis på D-stevne i sprang DOR 22.-23. juni.

Kurslærer: Harald Farbrot

For å bli en god Steward kreves det en kort utdanning, men mest praksis. Du har nå muligheten til å bli med på et spennende kurs hvor du vil få en god innføring i hva en Steward’s oppgaver innebærer på et stevne og du vil få mulighet til å prøve ut oppgavene. Dette gjelder alle grener innen hestesport.

Krav:

Praktisk info

Teori fredag 21. juni klokken 17.30 – ca 21.20. Deretter praksis lørdag og søndag, fremmøte kl: 09.00 begge dager med praksis gjennom stevnedagene og litt teori etter stevneslutt og avsluttende prøve søndag.

Kursavgift

Kr. 1500,- for kretsens medlemmer

Kr. 1700,- for medlemmer utenfor Buskerud Rytterkrets.

I prisen er det inkludert mat på stevneplassen.

Reise og overnatting må den enkelte betal selv.

Bindende påmelding for stewardkurset senest 10. juni, men helst så fort som mulig.

Vi trenger deltagernavn, adresse, fødselsdato og telefonnummer og e-postadresse ved påmelding og klubb.

Sendes til nkrinils@online.no

Kursdeltagere fra Buskerud Rytterkrets vil bli prioritert, deretter i påmeldt rekkefølge. antall plasser.10

Ha med reglement, skrivesaker, tape og meterstokk.

Vi ønsker deg velkommen til et spennende kurs.

Med Vennlig Hilsen

For Buskerud Rytterkrets

Nils Nilsen

Tlf 93023919

Relaterte artikler