Praksiskort skal nå sendes inn digitalt!

Fra kalenderåret 2022 og fremover skal alle praksiskort sendes inn via NRYFstevne.

av
Lillann Jebsen

Teknisk personell må ved utgangen av hvert kalenderår sende inn praksiskort for å opprettholde autorisasjonen. Endelig kan dette nå gjøres digitalt!

Ettersom praksis på stevner blir registrert i NRYFstevne, vil dette bli automatisk listet opp i den digitale løsningen. Det vil allikevel være mulig å tilføye stevner som mangler i listen, vedlegge dokumenter, samt skrive kommentar til praksiskortet ved innsending. Alt dette og mer kan du lese om i veiledningen som du finner her: Veiledning for innsending av praksiskort digitalt

Fra og med 01. oktober hvert år vil det bli åpnet opp for innsending av praksiskort for det gjeldende år. Det vil si at før denne datoen kan man kun sende inn for de foregående år. Dersom praksiskort, samt bisitterskjema for dressurdommere, ikke har blitt sendt inn eller godkjent ved årets slutt, vil autorisasjonen automatisk settes som utløpt til praksiskortet har blitt ferdigbehandlet, og autorisasjonen gjort gyldig igjen. Derfor oppfordres det til å sende inn praksiskort i godt tid før årsskifte, da det må påregnes noe behandlingstid grunnet stor pågang, helligdager og at gjennomgang av alle praksiskortene fortsatt gjøres manuelt av NRYF administrasjon.

Minner om at krav til opprettholdelse av autorisasjon står i KR I Tillegg 5: https://www.rytter.no/sport/re...

Ettersom ikke alle grener er like integrert i NRYFstevne ennå, kan noe praksis mangle for enkelte autorisasjoner i systemet. Derfor må de det gjelder fylle ut praksisskjema på den gamle måten og laste opp dokumentet som vedlegg i det digitale praksiskortet på NRYFstevne. Dette gjelder spesielt Mounted Games dommere. Disse praksiskortene finner dere her: https://www.rytter.no/sport/te...

Siden dette er første året med digitalt praksiskort, vil det sikkert oppstå noen ''barnesykdommer'', som vi fortløpende vil prøve å fikse.

Håper virkelig at denne løsningen vil gjøre det hele mye lettere for vårt teknisk personell.

Norges Rytterforbund ønsker samtidig å takke all teknisk personell for den uvurderlige innsatsen dere gjør for ryttersporten, og masse lykke til videre med neste sesong.
Relaterte artikler