Teknisk Personell

Påminnelse om innsending av praksiskort

Kjære teknisk personell,
da er det igjen den tiden på året hvor praksiskort må bli sendt inn slik at autorisasjonen kan bli oppdatert for neste kalenderår!

av
Lillann Jebsen

Som mange av dere kanskje har fått med dere, har NRYF administrasjon jobbet med å digitalisere praksiskortene. Dessverre så er ikke denne funksjonen ferdig utarbeidet. Vi må derfor be dere alle om å sende inn praksiskort på vanlig måte. Det vil si at dere må fylle ut skjemaet for praksiskort og sende det til nryf@rytter.no innen 10. desember.

Skjemaet for de respektive greners praksiskort finner dere her.

Det har i år, som i fjor, blitt laget unntak til kravet om opprettholdelse av autorisasjon. Hvilke unntak som gjelder for din autorisasjon finner du her.

Norges Rytterforbund ønsker å gi vårt teknisk personell en spesiell takk for det enormt viktige og flotte arbeidet dere gjør for sporten vår. Takk for at dere stiller opp kveld etter kveld, dag etter dag, helg etter helg og år etter år, i all slags vær. Uten dere hadde det ikke vært mulig å gjennomføre ride- og kjørestevner.

Tusen takk!

Relaterte artikler