Oppdrag under koronapandemien

Alle klubber og kretser bes om å forholde seg til nasjonale og lokale retningslinjer for andre type arrangement og aktiviteter under koronapandemien.

av
Lillann Jebsen

Når det gjelder det å påta seg oppdrag som teknisk personell er det selvsagt opp til den enkelte å vurdere om det passer eller ikke, forutsatt at man forholder seg til gjeldende smittevernregler.

Likevel ønsker NRYF å presisere at det under den pågående pandemien er fullt ut mulig og akseptert å takke nei til oppdrag.

Når det engang åpnes opp til å kunne arrangere konkurranser igjen, vil det mest sannsynlig være en rekke krav som settes for at konkurransen skal kunne gjennomføres, og alle disse kravene er det arrangør som står ansvarlig for. Teknisk personell skal ikke pålegges/inneha andre oppgaver enn det som allerede er beskrevet i KR om oppgaver/ansvarsområder for de ulike teknisk personell. Så er det selvsagt slik at hvis man ser noe som åpenbart brytes så er det jo ikke slik at man ikke skal si ifra til arrangør. Dersom en teknisk personell er i risikosonen for covid-19 og/eller ikke føler at det er trygt å påta seg oppdrag i denne perioden så er dette forståelig, og vi ber derfor om at man ikke påtar seg oppdrag.

Takk for alt dere gjør for sporten og pass godt på dere selv!

Relaterte artikler