Krav til opprettholdelse av autorisasjon 2021-2022 for teknisk personell

av
Lillann Jebsen

Det har kommet noen unntakskrav til praksis og kurs omkring opprettholdelse av autorisasjon i 2021-2022 for teknisk personell grunnet Covid-19. Klikk her for å se hvilke regler som gjelder for deg.

Relaterte artikler